Geluid op de werkplek

Arbo

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft aan dat een equivalent geluidniveau van 80 dB(A) of meer en een momentaan geluiddrukniveau van 112 Pa of meer schadelijk kan zijn voor het gehoor en dus moeten worden voorkomen. Iedere werkgever is dan ook verplicht een actuele en schriftelijk vastgelegde beoordeling te hebben van de geluidblootstelling van de medewerkers. Wanneer sprake is van schadelijk geluid moet een geluidbestrijdingsplan worden opgesteld en uitgevoerd voor het verbeteren van de geluidsituatie.

In overleg met de opdrachtgever bepalen wij het geluidexpositieniveau (Lex,8h,m) ofwel de dagdosis per werknemer of het equivalente geluidniveau (LpAeq,T.m) per werkplek. In dit laatste geval, de zogenaamde taak methode kan vaak met een minimale onderzoeksinspanning en dus lage onderzoekskosten maximaal inzicht worden verkregen wanneer werknemers op verschillende plekken werkzaam kunnen zijn.

 

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl