Trillingsmetingen

Arbo

De Europese Richtlijn die toeziet op de bescherming van werknemers vanwege trillingen is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Voor lichaamstrillingen geldt een actiewaarde van 0,5 m/s2, de grenswaarde bedraagt 1,15 m/s2.

Indien de dagelijkse blootstelling per werknemer boven de actiewaarde komt, is de werkgever verplicht een schriftelijk plan van aanpak op te stellen voor het nemen van de benodigde maatregelen. Als de dagelijkse blootstelling boven de grenswaarde uitkomt moeten maatregelen onmiddellijk worden genomen om de trillingsbelasting de verlagen.

In overleg met de opdrachtgever worden de werkplekken vastgesteld waar trillingen worden waargenomen. Per meetlocatie worden trillingsmetingen uitgevoerd overeenkomstig de norm ISO 2631-1. Aan de hand van de vastgestelde trillingsniveaus wordt vastgesteld in hoeverre wordt voldaan aan de normstelling dan wel maatregelen noodzakelijk zijn om de trillingsbelasting te verminderen.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl