Lucht- / emissiemetingen

Lucht

Vaak vormt een omgevingsvergunning aanleiding voor het uitvoeren van emissiemetingen en wordt gesteld dat de concentratie en vracht van een bepaalde stof of een scala aan stoffen middels metingen dienen te worden bepaald. Normaliter wordt een dergelijk onderzoek opgezet overeenkomstig de Nederlandse emissie Richtlijnen, echter wordt immer bekeken in hoeverre met een alternatieve en goedkopere meetmethode of zelfs een berekening of theoretische benadering eenzelfde inzicht kan worden verschaft.

Met het verrichten van emissiemetingen kan worden bepaald hoeveel er van een bepaalde stof wordt geëmitteerd vanuit een schoorsteen of opening, wat de concentraties in deze luchtstromen zijn alsmede in hoeverre maatregelen noodzakelijk blijken. Emissiemetingen kunnen echter eveneens worden ingezet ter bepaling van het rendement van een filterinstallatie of het verloop van concentraties in een bepaald tijdsbestek.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. verricht lucht- / emissieonderzoeken op basis van genormeerde meetmethoden om u inzicht te kunnen geven in de emissie van stoffen naar de buitenlucht.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl