Stikstofdepositie berekeningen

Lucht

Een bedrijfsvoering of activiteit kan van invloed zijn op nabij gelegen te beschermen gebieden (Natura 2000 gebieden en/of eventueel beschermde natuurmonumenten). Naast de overige hinderaspecten als bodem, geluid, licht, kan eveneens de stikstofdepositie vanwege een bedrijfsvoering of activiteit relevant zijn in het kader van een beschouwing in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Een stikstofdepositieberekening richt zich op die bronnen welke een relevante emissie van stikstofoxiden veroorzaken, zoals voertuigen, gebruik van materieel, (grote) stookinstallaties welke een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de depositie van stikstof ter plaatse van gevoelige gebieden.

In het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zijn Natura 2000 gebieden opgenomen waarin een voor stikstofgevoelige natuurlijke habitat voorkomt waarvan de kritisch depositie waarde (KDW) wordt overschreden. Een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet geldt indien de bijdrage aan de stikstofdepositie vanwege een project meer dan 1 mol/ha/jaar is. Deze grenswaarde dient eveneens gehanteerd te worden voor gebieden welke niet in de PAS zijn opgenomen. Overeenkomstig vaste jurisprudentie geldt een grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar indien 5% of minder van de beschikbare depositieruimte voor grenswaarden beschikbaar is.

De emissies van de bronnen worden uitgewerkt waarna, middels een berekening met behulp van het Operationele Prioritaire Stoffen (OPS) model versie 2014 of Aerius 2015, de stikstofdepositie in mol/ha/jaar inzichtelijk wordt gemaakt.

Ook bij de aanvraag van een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet kunnen wij u bijstaan.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl