Asbest

Asbest is in het verleden veel toegepast gezien de vele voordelen die het materiaal heeft ten aanzien van o.a. brandwerendheid, slijtvastheid en vochtwerendheid. Voorbeelden hiervan zijn brandwerende beplating (dakplaten, wandbeplating e.d), rookkanalen, vloerzeil en vensterbanken. Minder bekend en/of zichtbaar zijn bijvoorbeeld asbesthoudende afdichtingskitten, vochtwerende beplating tussen spouwmuren, pakkingsmaterialen, stelplaatjes in de fundering of onderdelen van CV-installaties.

Gezien de nadelige effecten van asbest (gezondheidsrisico's door inademing van vezels) is in Nederland op 1 juli 1993 het algehele verbod op het gebruik van materialen van kracht geworden waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt / toegepast.

SLOOP EN/OF RENOVATIE VAN BOUWWERKEN

Conform de gemeentelijke bouwverordeningen en het in Nederland van toepassing zijnde asbestverwijderingsbesluit is bij sloop en / of renovatie van een gebouw/object een asbestonderzoek benodigd. Alleen met een uitgevoerde asbestinventarisatie is het verkrijgen van een instemming op de sloopmelding gewaarborgd. Wematech Milieu Adviseurs B.V. is gecertificeerd conform Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIa, “Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering ” en mag op grond hiervan de gevraagde asbestinventarisaties voor u verrichten.

WAARDEBEPALING BOUWWERKEN

Ook bij de verkoop of waardebepaling (taxatie en onroerend zaak belasting) van een woning of bedrijfsgebouw kan het van belang zijn te weten in hoeverre asbest aanwezig is en de kosten die zijn gemoeid met verwijdering ervan.

Naast het uitvoeren van asbestonderzoek heeft Wematech Milieu Adviseurs B.V. ook een adviserende rol in alle op het gebied van asbest voorkomende vraagstukken / probleemstellingen.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl