Managementsystemen ISO9001/14001/OHSAS 18001/BRL2506

Wematech biedt ondersteuning/advisering bij het opstellen van een management-/zorgsysteem gericht op kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu of een combinatie hiervan. Te denken valt hierbij aan zorgsystemen op basis van de ISO-9000 serie, ISO/TS serie (automobielindustrie), ISO 14001 serie en OHSAS 18000 serie.

MANAGEMENTSYSTEMEN BRL2506

Bouw- en sloopafval kan worden bewerkt tot secundaire bouwstoffen voor de beton- en wegenbouw. Door bewerking van (steenachtig) bouw- en sloopafval door middel van breken en zeven (eventueel met wassen) in een bewerkingsinrichting ontstaat het zogenoemde BSA-granulaat.

Producenten van deze granulaten dienen erkende kwaliteitsverklaringen te leveren die vervolgens door gebruikers (bijv. het uitvoerend bouwbedrijf) overlegd dienen te worden aan bijv. handhavende instanties. De producent kan op twee manieren aantonen dat zijn product voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit: of hij moet op elke partij uitloogonderzoek laten uitvoeren, of hij werkt onder een door de minister van VROM erkende beoordelingsrichtlijn. Voor BSA-granulaat is dat de KOMO - BRL 2506.

Voor het verkrijgen van een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring dient een producent zijn bouwstof in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te certificeren. Een kwaliteitsverklaring wordt verkregen door aan te tonen dat een bouwstof voldoet aan een door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) voor die bouwstof aanvaarde Beoordelingsrichtlijn (bijv. BRL2506).

Wematech Bodem Adviseurs B.V. begeleidt bij het gehele traject van het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, de certificering tot het up to date houden van het kwaliteitszorgsysteem in het kader van de BRL 2506, waarbij onder andere ook zowel de civieltechnische als de milieuhygiënische aspecten worden meegenomen.

Momenteel staan wij diverse regionale brekers met raad en daad bij voor het in stand houden van het procescertificaat.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl