Wematech Bodem Adviseurs B.V. biedt voor haar opdrachtgevers binnen zowel de zakelijke als de particuliere markt een uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van civieltechnisch en milieukundig (water)bodemonderzoek en bodemsanering.

Door een team van enthousiaste medewerkers wordt het gehele traject van  verkennend en nader bodemonderzoek tot het opstellen van een saneringsplan en saneringsevaluatie voor de opdrachtgevers verzorgd. Daarnaast worden ook partijkeuringen van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen ingevolge het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd.

Wat is het risico van een verontreiniging?

Tal van activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. Inmiddels zijn we van het idee afgestapt dat alle bodems in Nederland geschikt moeten zijn om daarop een moestuin te beginnen. De benodigde kwaliteit van grond en grondwater worden heden ten dage gekoppeld aan de functie van het perceel. Industriegrond mag wat hoge concentraties aan stoffen bevatten dan grond waarop men woont. Eigenlijk gewoon logisch.

Bij de aankoop van een perceel grond is het raadzaam informatie te verzamelen over activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden om te bepalen in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van een aanwezige verontreiniging. Immers doet u dat niet en u gaat over tot aankoop van het perceel bestaat het risico dat u niet enkel eigenaar wordt van de grond maar ook van een bodemverontreiniging.

In veruit de meeste gevallen geeft de verontreiniging enkel beperkingen aan bouwmogelijkheden of het gebruik van de grond. In sommige gevallen is de verontreiniging dermate groot dat een sanering niet kan worden voorkomen.

Voorafgaand aan de koop is er nog ruimte voor onderhandeling en kunnen de risico’s en kosten van een bodemverontreiniging in beeld worden gebracht.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Wij staan voor u klaar

Giliam Buijs

Giliam Buijs

Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

g.buijs@wematech.nl

Rob van Hooijdonk

Rob van Hooijdonk

Projectleider en senior adviseur

Allround bodemadviseur met specialisatie bodemsaneringen en infiltratie onderzoeken

r.van.hooijdonk@wematech.nl

Mathieu Rademakers

Mathieu Rademakers

Projectleider en medior adviseur

Allround bodemadviseur met specialisatie bodemsaneringen en asbest

m.rademakers@wematech.nl

Endy Jansen

Endy Jansen

Projectleider en medior bodemadviseur

Allround bodemadviseur met specialisatie partijkeuringen

e.jansen@wematech.nl

Joey Verspoor

Joey Verspoor

Projectmedewerker

Veldwerk bodemonderzoeken en partijkeuringen

Rene Mol

Rene Mol

Projectmedewerker

Specialisatie veldwerk bodemonderzoeken, asbest en partijkeuringen

Ronald van Hemelrijck

Ronald van Hemelrijck

Projectmedewerker

Specialisatie CAD, infiltratieonderzoek (incl. veldwerk grond-/afvalwater)

James Flanagan

James Flanagan

Projectmedewerker

Specialisatie veldwerk (water)bodemonderzoeken, asbest en partijkeuringen

Diederick Barten

Diederick Barten

Aankomend projectleider en junior bodemadviseur

allround bodemadviseur met als specialisatie sanering (en MKB)

d.barten@wematech.nl

Remco Frijters

Remco Frijters

Projectmedewerker

Veldwerk bodemonderzoeken en asbest in bodem

Joey van Overveld

Joey van Overveld

Projectmedewerker

Specialisatie veldwerk (water)bodemonderzoeken, asbest in bodem en partijkeuringen