Bodemonderzoek

Wematech Bodem Adviseurs B.V. biedt voor haar opdrachtgevers binnen zowel de zakelijke als de particuliere markt een uitgebreid dienstenpakket aan op het gebied van civieltechnisch en milieukundig (water)bodemonderzoek en bodemsanering.

Door een team van enthousiaste medewerkers wordt het gehele traject van  verkennend en nader bodemonderzoek tot het opstellen van een saneringsplan en saneringsevaluatie voor de opdrachtgevers verzorgd. Daarnaast worden ook partijkeuringen van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen ingevolge het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd.

Wat is het risico van een verontreiniging?

Tal van activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. Inmiddels zijn we van het idee afgestapt dat alle bodems in Nederland geschikt moeten zijn om daarop een moestuin te beginnen. De benodigde kwaliteit van grond en grondwater worden heden ten dage gekoppeld aan de functie van het perceel. Industriegrond mag wat hoge concentraties aan stoffen bevatten dan grond waarop men woont. Eigenlijk gewoon logisch.

Bij de aankoop van een perceel grond is het raadzaam informatie te verzamelen over activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden om te bepalen in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van een aanwezige verontreiniging. Immers doet u dat niet en u gaat over tot aankoop van het perceel bestaat het risico dat u niet enkel eigenaar wordt van de grond maar ook van een bodemverontreiniging.

In veruit de meeste gevallen geeft de verontreiniging enkel beperkingen aan bouwmogelijkheden of het gebruik van de grond. In sommige gevallen is de verontreiniging dermate groot dat een sanering niet kan worden voorkomen.

Voorafgaand aan de koop is er nog ruimte voor onderhandeling en kunnen de risico’s en kosten van een bodemverontreiniging in beeld worden gebracht.

 

 

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl