Hoewel de overheid zich al jaren (met succes) sterk maakt om het aantal wetten en besluiten te verminderen staat Nederland nog altijd bol van de regels. De grote verscheidenheid aan regelgeving vormt voor menig bedrijf, particulier of zelfs overheidsinstantie een ondoorzichtig woud van voorschriften en formulieren. Veel regelgeving heeft een raakvlak met het beschermen van het milieu en de veiligheid of gezondheid van omwonenden of werknemers.

Wematech helpt u bij het kiezen van de juiste weg bij het aanvragen van een vergunning of toestemming bij de overheid. Onze specialisten zijn niet alleen in staat een vergunning voor u te verzorgen maar kunnen eveneens ondersteunende onderzoeken leveren mocht dit noodzakelijk zijn om een toestemming of vergunning te kunnen verkrijgen.

In eigen beheer worden onderzoeken geleverd als akoestisch onderzoek, beschouwing luchtkwaliteit, berekening stikstofdepositie, bodemrisico analyses, keuring vloeistofdichte vloeren, et cetera, et cetera.

Indien u voornemens bent een woning of ander bouwwerk te slopen voert Wematech de asbestinventarisatie uit die u nodig heeft, indien gewenst verzorgen wij eveneens de toestemming om het gebouw te mogen slopen.

Ook voor het uitvoeren van werkplek onderzoeken om te beoordelen of de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers of u als werknemer voldoen aan de regels op het gebied van geluid, lucht/stof of trillingen bent u bij ons aan het juiste adres. Hierbij hanteren wij een pragmatische onderzoeksopzet om met een zo min mogelijke onderzoeksinspanning een zo maximaal mogelijk inzicht te verstrekken.

Kortom een oplossing voor nagenoeg elk vraagstuk.

Is hierboven de dienst genoemd die u zoekt? Wematech Milieu Adviseurs kan u deze leveren en vormt voor u de ideale objectieve dienstverlener.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Wij staan voor u klaar

Marco Raeijmaekers

Marco Raeijmaekers

Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

m.raeijmaekers@wematech.nl