Monsterneming Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 2007, nr 469) met daarbij behorende Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247) is op 1 januari 2008 gefaseerd in werking getreden.

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het mogelijk maken van maatschappelijke ontwikkelingen zonder daarvoor de bodem of het oppervlaktewater te schaden. Dit is voornamelijk mogelijk door het geven van milieuhygiënische randvoorwaarden voor het gebruik van primaire en secundaire grondstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater.

Grond en bouwstof mag alleen worden toegepast als die is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. Wematech Bodem Adviseurs B.V. mag als een door VROM aangewezen certificeringsinstelling zo'n verklaring afgeven voor grond (protocol 1001) en niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002).

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl