Arbo & Veiligheid

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden verhoogt de productiviteit en verlaagt het verzuim van uw organisatie. Op grond van de Arbowet is een werkgever verplicht optimale arbeidsomstandigheden te bieden voor zijn werknemers en dit te verankeren in zijn arbobeleid. In dit kader dient voor elk bedrijf een inventarisatie te worden uitgevoerd waarmee alle arbeidsrisico's die in het bedrijf kunnen voorkomen inzichtelijk worden gemaakt. Een dergelijke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) stelt het bedrijf in staat haar arbeidsrisico’s te beheersen en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te verkleinen.

Wematech inventariseert uw arbeidsrisico’s en de maatregelen die zijn getroffen om de arbeidsrisico’s te beperken. De risico’s kunnen bestaan uit een blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geluid of trillingen maar zijn ook gerelateerd aan machineveiligheid of fysieke overbelasting, persoonlijke beschermingsmiddelen, intimidatie of geweld.

De risico’s worden geëvalueerd en aan de hand van de aard van de risico’s geprioriteerd. In het bijbehorende plan van aanpak wordt een strategie uitgewerkt waarin is opgenomen welke maatregelen binnen welk tijdsbestek worden doorgevoerd om de geïnventariseerde risico’s te kunnen beheersen.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl