de stichting ODI/VDV.

">

Inspectie / keuring vloeistofdichte voorzieningen

Bodembeschermende voorzieningen

Voor enkele activiteiten kan enkel door toepassing van een vloeistofdichte voorziening een verwaarloosbaar bodemrisico worden gewaarborgd. Een dergelijke voorziening dient te worden voorzien van een verklaring vloeistofdichte voorziening (VVV). Zo’n verklaring kan worden afgegeven na een inspectie overeenkomstig de AS SIKB 6700 door een daartoe geaccrediteerd inspectiebureau.

Wematech Milieu Adviseurs B.V is door de RvA geaccrediteerd conform NEN-EN ISO/IEC 17020 (registratienummer I 208) voor het uitvoeren van inspecties van bodembeschermende voorzieningen. Wematech is daarmee gerechtigd om vloeren, lekbakken, riolering of andere bodembeschermende voorzieningen op vloeistofdichtheid te controleren. Dit geldt evenzo voor nieuw aan te leggen vloeren of riolering. Bij aanleg kunnen wij in overleg met de betreffende (onder)aannemer tot keuring van een nieuwe voorziening overgaan en is de vloeistofdichtheid van uw voorziening objectief vastgesteld.

Voordat tot een inspectie van een bodembeschermende voorziening wordt overgegaan wordt door Wematech te allen tijde beoordeeld in hoeverre een voorziening daadwerkelijk vloeistofdicht moet zijn. Immers kan voor een aantal gevallen een vloeistofkerende voorziening, in combinatie met organisatorische maatregelen, afdoende waarborg vormen om bodemverontreiniging te allen tijde te voorkomen. Middels een objectieve NRB- of bodemrisicoanalyse wordt door ons bepaald wat voor u de meest doelmatige of economisch verantwoorde oplossing kan zijn.

Wematech is voor de keuringen van de bodembeschermende voorzieningen eveneens aangesloten bij de stichting ODI/VDV.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl