Bouwlawaai

Geluid / akoestiek

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden moet eveneens aandacht worden besteed aan mogelijke geluidhinder voor omwonenden. Wanneer dergelijke activiteiten op korte afstand plaatsvinden van woningen bestaat er een reële kans dat de werkzaamheden zullen leiden tot klachten.

De geluidbelasting vanwege bouw- en sloopwerkzaamheden moet voldoen aan een normstelling welke in sommige gevallen is ondergebracht in zowel het Bouwbesluit als in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. Wanneer uit toetsing blijkt dat niet aan de voorschriften wordt voldaan dient een ontheffing te worden aangevraagd voor de activiteiten bij het bevoegd gezag.

In overleg met onze opdrachtgever bouwen we een computersimulatiemodel dat representatief is voor de omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden en de geluidbronnen (materiaal/materieel) die bij het werk worden ingezet.

Voor bouw- en sloopwerkzaamheden die gedurende een lange periode plaatsvinden als reconstructie of aanleg van een rijksweg of onderhoud aan spoorwegen et cetera wordt getracht de werkzaamheden zoveel als mogelijk te comprimeren tot 1 of enkele representatieve dag(en). Het effect van deze aanpak is dat zo weinig mogelijk modellen worden opgesteld met als gevolg minder modelleringskosten, minder afwegingen in het kader van de ontheffing op grond van het Bouwbesluit en/of APV en derhalve snellere besluitvorming.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl