">

Industrielawaai

Geluid / akoestiek

Aanleiding voor een akoestisch onderzoek op het gebied van industrielawaai vormt vaak een aanvraag om omgevingsvergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Op basis van een nauwkeurige bedrijfsbeschrijving wordt tezamen met de ter plaatse uitgevoerde geluidsmetingen een computersimulatiemodel gemaakt om de benodigde geluidsruimte voor het bedrijf te bepalen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de voorschriften en richtlijnen zoals vastgelegd door het Ministerie van V.R.O.M. in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999). Indien uit onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de grenswaarden worden in overleg met de klant geluidbeperkende maatregelen voorgesteld en uitgewerkt.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl