Weg- en railverkeerslawaai

Geluid / akoestiek

Indien bij een aanvraag om bouwvergunning eveneens de geluidbelasting vanwege weg- en/of railverkeer op een gevel moet worden bepaald kan een berekening worden uitgevoerd op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van het Ministerie. Bij een overschrijding dient aangetoond te worden in hoeverre de geluidsisolatiewaarde van de gevelconstructie van een verblijfsgebied afdoende is. Daarnaast kan in een aantal gevallen door het bevoegd gezag een ontheffing worden verleend voor hogere grenswaarden.

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl