Berekeningen luchtkwaliteit

Lucht

In een aantal gevallen is het van belang te bepalen in hoeverre vanwege een bedrijfsvoering of activiteit stoffen kunnen vrijkomen als fijn stof (PM10), stikstofdioxide (NO2), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO2), stoffen welke worden genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Ter bepaling van de emissie vanwege de bedrijfsvoering of activiteit vindt in dergelijke gevallen een beoordeling plaats in het kader van de Wet luchtkwaliteit. Een dergelijke beschouwing richt zich op de vraag in hoeverre die bronnen een relevante bijdrage kunnen leveren aan de luchtkwaliteit in de directe omgeving.

Wematech berekend de bijdrage vanwege verkeersbewegingen of stationaire bronnen middels de standaardrekenmethode luchtkwaliteit ISL3a, een rekenmodel gebaseerd op de rekenregels van het Nieuw Nationaal Model (NNM) dan wel CAR rekenmethodiek. Naast het bepalen van de bijdrage van de bronnen kan eveneens worden bepaald in hoeverre een toename van het aantal overschrijdingsdagen plaats zou kunnen vinden dan wel een overschrijding plaatsvindt van de, in de Wet milieubeheer, opgenomen grenswaarden

HEEFT U VRAGEN? MEER WETEN?

Onze adviseurs staan voor u klaar

 • Giliam Buijs

  Giliam Buijs

  Directeur Wematech Bodem Adviseurs BV en senior adviseur

  Allround bodemadviseur met specialisatie bodem en bouwstoffen

  g.buijs@wematech.nl

 • Marco Raeijmaekers

  Marco Raeijmaekers

  Directeur Wematech Milieu Adviseurs BV

  Allround milieuadviseur met specialisatie vergunningen en legal compliance

  m.raeijmaekers@wematech.nl